Które ubezpieczenie pojazdu kupić?

Które ubezpieczenie AC samochodu wybrać?

Taryfy ubezpieczeniowe są znaczącą gałęzią systemu, w jakim bytujemy. Właściwe dekrety regulują reguły wypłacania zobowiązań, jeżeli nastąpią wydarzenia, od jakich nabyliśmy ubezpieczenie. Płacąc regularnie składki możemy uratować się przed zgubnymi skutkami ekonomicznymi zajść losowych.

Wykupienie ubezpieczenia samochodu – jedynie OC, czy Odpowiedzialności Cywilnej + Autocasco

Najbardziej dochodowy element narodowego rynku polis ubezpieczeniowych już od miesięcy stanowią zabezpieczenia ekonomiczne z II działu (Dodatkowe zabezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia pieniężne). Obszar I obejmuje ubezpieczenia osobowe. Pierwszym z najważniejszych rodzajów polis ubezpieczeniowych w grupie 2. jest ubezpieczenie transportowe, które zawiera ubezpieczenia wszystkich pojazdów.

Kupując ubezpieczenie transportowe trzeba wiedzieć, iż dzielą się one na obowiązkowe oraz nieobligatoryjne. Obowiązkowe jest ubezpieczenie z tytułu OC, określane w skrócie OC. Stanowi ono zabezpieczenie innych uczestników ruchu drogowego przed kosztami strat, jakie mamy możliwość spowodować. Jeśli Malinowski wyjeżdżając z pod bloku oderwie lusterko w samochodzie Macierewicza, Macierewicz dostanie pieniądze z ubezpieczenia Malinowskiego. Gdyby Malinowski zarysował przy tym swój samochód, nie uzyska odszkodowania – chyba że zamówił ubezpieczenie pojazdu AC, czyli autocasco. Auto Casco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Pomaga uzyskać odszkodowanie z racji szkód, które to osobiśćie spowodujemy.

Wielkość opłaty


Wykupienie ubezpieczenia OC jest nieodzowne i każda osoba powinien mieć je wykupione. Wysokość składki jest zależna od wielu składników. Spółki ubezpieczeniowe sprawdzają model auta i jego wygląd, określają jego wartość. Nie odpuszczają również kierowcy – im dłuższe doświadczenie prowadzącego, tym niższą składkę uiści, szczególnie w przypadku gdy ma bezszkodową kartotekę. Zmotoryzowany, który posiada w kartotece parę wypadków musi być gotowy na większa składkę. Wielkość stawki ustala się na bazie tablicy bonus-malus. Za bezwypadkową historię przysługują zniżki w ubezpieczeniu OC, które przechodzą z miesiąca na miesiąc, w taki sposób że jest możliwość dostać nawet sześćdziesięcioprocentowy upust na składce.

Zapoznając się z propozycją danego towarzystwa ubezpieczeniowego trzeba zapytać o metodę przeliczania opłat. Niektóre witryny internetowe sugerują wykorzystanie kalkulatora ubezpieczeń – wystarczy uzupełnić dane na temat samochodu a także prowadzącego, aby otrzymać propozycje, jakie dla konkretnego kierowcy przedstawią poszczególne ubezpieczalnie.